Home »

Vormsel

Posted 22/09/2016 By Hans Bosma

Op dit moment wordt door Lisette en Monique hard gewerkt om de avonden van het HKP goed te beschrijven. Wij heten ook de nieuwe gastouders van harte welkom op deze site. Wij hopen dat het een waardevolle aanvulling is voor jullie werk in de parochie.

Believe-it

Posted 24/06/2013 By Hans Bosma

In de inhoudsopgave van de site is een nieuw tabblad toegevoegd. De titel is Believe-it. Samen met een aantal vrijwilligers zijn we avonden aan het voorbereiden voor jongeren die de vormselvoorbereiding hebben doorlopen en behoefte hebben aan aanvullende avonden. De bedoeling is om vier à vijf keer per jaar bij elkaar te komen.

In de loop van de tijd zal het gebruikte materiaal toegevoegd gaan worden aan deze site.

Thema’s Opnieuw Beginnen ingevoerd

Posted 24/06/2013 By Hans Bosma

Voor alle thema’s voor de cursus Opnieuw Beginnen is het extra materiaal toegevoegd. Ook het materiaal dat op de cd staat in opgenomen en van de foto’s voor de beeldmeditaties is een per avond apart opgenomen zodat deze geprint kunnen worden.

Bij het extra materiaal staat een paper over de Sacramenten. Dit wordt in het project niet optimaal uitgewerkt. Naast de uitleg geven we meestal ook het tijdschrift ‘Katholieken, wat ze geloven’ mee.

Binnenkort verschijnt er ook een paper over de uitleg van de inhoud van de Bijbel.

 

Thema’s HKP ingevoerd

Posted 04/06/2013 By Hans Bosma

Voor jaar 1 en 2 zijn voor zover bekend de in het verleden beschreven avonden opgevoerd. Van jaar 3 is er wat minder documentatie dus zullen we dat bij moeten werken.

Alle gastouders hebben van mij een inlog ontvangen zodat ze verdere informatie op de site kunnen inzien.

 

Opbouw website

Posted 13/05/2013 By Hans Bosma

Op deze website is het de bedoeling dat materiaal dat gebruikt wordt voor de catechese in Almere binnenkort beschikbaar komt.
Enerzijds voor de vrijwilligers die de catechese begeleiden, anderzijds voor andere parochies waar we enthousiast ons verhaal hebben verteld en die gebruik willen maken van het materiaal.

Deze site zal bijgehouden worden door de catechetisch medewerkers in de regio Almere.
Middels dit voorblad zullen we u steeds informeren over de status.
Om gebruik te kunnen maken van de website heeft u een login nodig. Deze login kunt u aanvragen op catechese@katholiekalmere.nl waar u tevens alle andere vragen kunt stellen.

Veel plezier.